Onlayn kazinoda şansınızı sınayın!

Dərindən Uçan Vərənklər: Azərbaycanı bir tərəfə qoyma!

Derinden Uçan Vərənklər: Azərbaycanı bir tərəfə qoyma!

Dərindən Uçan Vərənklər: Azərbaycanı bir tərəfə qoyma!

Azərbaycan, təbiət və mədəniyyət baxımından zəngin bir ölkədir. Bu güclü və müasir dövlətin tərkibində, dərindən uçan vərənklər kimi, bir sıra fərqli etnik və mədəniyyət qrupları mövcuddur. Bu makalədə, Azərbaycanın bu çeşitliliyini və bu çeşitliliyin özünəməxsus birliyini vurğulamaq istəyirəm.

Azərbaycan, təbiət və mədəniyyət baxımından zəngin bir ölkədir. Bu güclü və müasir dövlətin tərkibində, dərindən uçan vərənklər kimi, bir sıra fərqli etnik və mədəniyyət qrupları mövcuddur. Bu makalədə, Azərbaycanın bu çeşitliliyini və bu çeşitliliyin özünəməxsus birliyini vurğulamaq istəyirəm.

Azərbaycanın etnik və mədəniyyət çeşidliliyi, ölkənin zəngin tarixi və coğrafi mövqeyi ilə əlaqəlidir. Bu ölkə, qədim dövrlərdən bəri müxtəlif mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olmuşdur. Pers, Türk, Rus, Qafqaz və digər mədəniyyətlər Azərbaycanın mədəniyyətini zənginləşdirmiş və onun kimliyini formalaşdırmışdır. Bu mədəniyyətlərin bir-biri ilə birləşməsi, Azərbaycanın bir tərəfə qoymağa çalışanların qarşısında güclü bir birləşik qüvvə kimi durmasına səbəb olmuşdur.

Azərbaycanın etnik və mədəniyyət çeşidliliyi, ölkənin zəngin tarixi və coğrafi mövqeyi ilə əlaqəlidir. Bu ölkə, qədim dövrlərdən bəri müxtəlif mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olmuşdur. Pers, Türk, Rus, Qafqaz və digər mədəniyyətlər Azərbaycanın mədəniyyətini zənginləşdirmiş və onun kimliyini formalaşdırmışdır. Bu mədəniyyətlərin bir-biri ilə birləşməsi, Azərbaycanın bir tərəfə qoymağa çalışanların qarşısında güclü bir birləşik qüvvə kimi durmasına səbəb olmuşdur.

Azərbaycanın etnik və mədəniyyət çeşidliliyi, ölkənin zəngin tarixi və coğrafi mövqeyi ilə əlaqəlidir. Bu ölkə, qədim dövrlərdən bəri müxtəlif mədəniyyətlərin kəsişmə nöqtəsi olmuşdur. Pers, Türk, Rus, Qafqaz və digər mədəniyyə


Posted

in

by

Tags: